Onderwerp: Bezoek-historie

Varen doe je samen! : knooppunten Noord- en Zuid-Holland
Publicatiedatum:01-01-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

stand gekomen met medewerking van: Rijkswaterstaat Zuid-Holland, Rijkswaterstaat Noord-Holland, Provincie Zuid- en Noord-Holland, Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam, Koninklijke Schuttevaer, Watersportberaad, Watersportverbond en de ANWB

 

Samenvatting

Brochure in het kader van het project ‘Varen doe je samen!' met detailkaarten van de belangrijkste vaarwegknooppunten in Noord- en Zuid-Holland. De detailkaarten laten zien hoe de recreatie- en beroepsvaart op een veilige en vlotte manier knooppunten kunnen oversteken. Hoewel de detailkaarten een aanbevolen vaarroute aangeven zijn deze niet bepalend en verplicht. Er zijn tal van andere manieren van oversteken mogelijk. Houdt u zich bij het oversteken aan de geldende verkeersregels en kijk, voordat u oversteekt, goed om u heen en laat duidelijk zien aan de andere vaarweggebruikers wat u gaat doen, zodat deze op tijd kunnen reageren. De kaarten in deze brochure zijn gemaakt als aanvulling op de ANWB-waterkaarten en de ANWB-Wateralmanak en zijn dus niet geschikt voor navigatiedoeleinden. Gebruik dus altijd een recente ANWB-waterkaart en ANWB- wateralmanak.

 

Annotatie

[44] p.
Ill.

Naar boven