Onderwerp: Bezoek-historie

Waterkeren en Combineren : functiecombinaties bij waterkeringen
Publicatiedatum:01-01-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

R. Jonker, J. van der Heijden, M. Altamirano ; AT Osborne, Deltares

 

Samenvatting

In 2014 worden de deltabeslissingen aan de politiek voorgelegd. Voor de waterschappen, Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten en marktpartijen brengen die beslissingen belangrijke nieuwe opgaven met zich mee. Waterveiligheidsmaatregelen zullen hierbij steeds vaker onderdeel zijn van een integrale gebiedsopgave. Ook het nieuwe hoogwaterbeschermingsprogramma gaat in 2014 van start. In dit programma is meer ruimte opgenomen om in de verkenningsfase van een waterveiligheidsopgave ook breed te kijken. Maar wat betekent dat precies? En wat vraagt dit van de onderlinge samenwerking? Tegen deze achtergrond heeft het Programma Strategische Verkenningen van Rijkswaterstaat aan AT Osborne en Deltares gevraagd om in kaart te brengen wat de mogelijkheden zijn voor functiecombinaties op het gebied van waterveiligheid en wat dit van de diverse partijen aan inspanningen vraagt, ook op het vlak van samenwerking. Het resultaat dat voor u ligt is een inspiratieatlas met enkele tientallen voorbeelden van functiecombinaties uit binnen- en buitenland. Voor het voetlicht komen combinaties met wegen, havens, wonen, werken, energie, landbouw, landschap, natuur, cultuurhistorie, toerisme, waterzuivering en waterberging. Het is een pleidooi om buiten de eigen organisatie te kijken naar combinatie- en samenwerkingskansen. Wij hopen dat dit boekje de denkruimte vergroot voor allen die werken aan waterveiligheid, en ook voor allen die werken aan uiteenlopende projecten die geschikt zijn voor combinatie met waterkeringen. Combineren doe je samen!

 

Annotatie

85 p.
Ill.
In opdracht van Rijkswaterstaat, in het kader van het programma Strategische Verkenningen

Naar boven