Onderwerp: Bezoek-historie

Saliniteitsindeling van de Rijn-Maas-Delta voor de ecotopenkaart
Publicatiedatum:25-03-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

S. de Goederen ; Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, Dienst Zuid-Holland (RWS, ZH)

 

Samenvatting

Voor de 6-jaarlijkse update van de ecotopenkaart is de geografische indeling van de Rijn-Maasmonding in saliniteitsklassen opnieuw vastgesteld en is de gehanteerde methode beschreven.

 

Annotatie

6 p.
ill.
Nota RWS/DZH/ARA/2013.07

Naar boven