Onderwerp: Bezoek-historie

Toelichting bij de vegetatiekartering Kwelderwerken Friesland & Groningen 2008 : op basis van false colour-luchtfoto’s 1: 10.000
Publicatiedatum:01-06-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J.M. Reitsma, G. Hoefsloot, L.S.A. Anema ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Data-ICT-Dienst (RWS, DID)

 

Samenvatting

In 1984 is door de regionale Waddenzeedirecties van Rijkswaterstaat in samenwerking met de Meetkundige Dienst een monitoringsprogramma opgezet: "Monitoring van vegetatie-ontwikkelingen in de Waddenzee en op de Waddeneilanden". Dit programma met de naam VEGWAD had ten doel de vegetatieontwikkeling op de kwelders en in de duinen van het Waddengebied periodiek te volgen ten behoeve van: het begeleiden van lopende programma's; het begeleiden van plannen voor beheersmaatregelen; het voorbereiden van beheers- en beleidskeuzes; signaal-, controle- en voorspellende functie. De vegetatiekartering omvat een strook buitendijkse kwelder van Zwarte Haan in het westen tot de Eemshaven in het oosten en de zomerpolders bij Ferwerd.

 

Annotatie

93 p.
14 bijl.
Opdrachtgever: RWS Waterdienst
Projectnr: DID-929859_3 (BW: 09-185)
Rapportnr: 10-102 (BW)
Projectleiding: RWS – DID : J.W. Bergwerff; Bureau Waardenburg bv (BW): J.M. Reitsma

Naar boven