Onderwerp: Bezoek-historie

Toelichting bij de vegetatiekartering Ameland 2008 : op basis van false colour-luchtfoto?s 1: 5.000
Publicatiedatum:01-06-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

T.D. Jage ; Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, Data-ICT-Dienst (RWS, DID)

 

Samenvatting

Bij de Data-ICT-Dienst van Rijkswaterstaat (RWS-DID) worden sinds het midden van de jaren '70 vegetatiekarteringen uitgevoerd. Gedurende deze periode heeft zich een methode ontwikkeld die o.a. wordt toegepast bij het karteren van de gebieden in het kader van het programma VEGWAD, onderdeel van MWTL (“Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands”). Doel van dit programma is het volgen van de ontwikkeling van schorren en kwelders ten behoeve van het waterbeleid. In dit waterbeleid, zoals vastgelegd in de Derde Nota Waterhuishouding (Tweede Kamer, 1989) en de Achtergrondnota Toekomst voor Water (Rijkswaterstaat 1996), is ondermeer als doelstelling opgenomen handhaving van het kwelderareaal alsmede van de kwelderkwaliteit (vegetatiesamenstelling). Door RWS-DID is het uitvoeren van de vegetatiekartering van Ameland in 2009 deels uitbesteed aan Altenburg & Wymenga (Ameland-Oost), een deel van de luchtfotointerpretatie en het veldwerk (Ameland-West) is door RWS-DID zelf uitgevoerd.

 

Annotatie

209 p.
14 bijl.
Opdrachtgever: Waterdienst Lelystad
Projectnummer: RWS-DID929859-3, A&W 1427

Naar boven