Onderwerp: Bezoek-historie

Toelichting bij de vegetatiekartering Vlieland 2009 : op basis van false colour-luchtfoto's 1:5.000
Publicatiedatum:30-09-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

T. Damm, B.W.J. Oosterbaan ; Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, Data-ICT-Dienst (RWS, DID)

 

Samenvatting

In 1984 is door de regionale Waddenzeedirecties van Rijkswaterstaat in samenwerking met de Meetkundige Dienst (Data-ICT-Dienst) een monitoringsprogramma opgezet: \"Monitoring van vegetatie-ontwikkelingen in de Waddenzee en op de Waddeneilanden\". Dit programma met de naam VEGWAD had ten doel de vegetatieontwikkeling op de kwelders en in de duinen van het Waddengebied periodiek te volgen ten behoeve van: het begeleiden van lopende programma’s; het begeleiden van plannen voor beheersmaatregelen; het voorbereiden van beheers- en beleidskeuzes; signaal-, controle- en voorspellende functie.

 

Annotatie

118 p.
14 bijl.
ill.
Opdrachtgever RWS Waterdienst
Projectnr DIDnr. 929859_4

Naar boven