Onderwerp: Bezoek-historie

Toelichting bij de vegetatiekartering Westerschelde 2010 : op basis van false colour-luchtfoto's 1:5.000
Publicatiedatum:21-06-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

M.E. Tolman, D.P. Pranger ; Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, Data-ICT-Dienst (RWS, DID)

 

Samenvatting

Rijkswaterstaat (RWS-DID) voert sinds het midden van de jaren ‘70 van de afgelopen eeuw vegetatiekarteringen uit van de Nederlandse kwelders en schorren. Dit om de ecologische toestand van de natte beheersgebieden in kaart te brengen. Om de kwalitatieve en kwantitatieve situatie van de kwelder vlakdekkend in beeld te brengen zijn vegetatiekarteringen uitermate geschikt. Sinds 1984 zijn deze karteringen opgenomen in een door de Meetkundige Dienst van RWS en de regionale Waddenzeedirecties van RWS ontwikkeld monitoringsprogramma VEGWAD: ‘monitoring van vegetatie-ontwikkelingen in de Waddenzee en op de Waddeneilanden’. Doel van dit programma is de vegetatieontwikkeling op de schorren, kwelders en duinen van het Waddengebied regelmatig te volgen ten behoeve van de: begeleiding van lopende programma’s; begeleiding van plannen voor beheersmaatregelen; en voorbereiding van beheers- en beleidskeuzen.

 

Annotatie

114 p. (rapport)
13 bijl.
Opdrachtgever Rijkswaterstaat Waterdienst Projectnummer RWS-DID: 929859_5
Projectleiding DID J. Buiks
Projectleiding Bureau EFTAS - G. van den Berg, EGG consult – M.E. Tolman

Naar boven