Onderwerp: Bezoek-historie

Toelichting bij de vegetatiekartering Schiermonnikoog 2010 : op basis van false colour-luchtfoto's 1:10.000
Publicatiedatum:01-06-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

D.P. Pranger, M.E. Tolman ; Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, Data-ICT-Dienst (RWS, DID)

 

Samenvatting

Bij de Data-ICT-Dienst van Rijkswaterstaat (RWS-DID) worden sinds het midden van de jaren ‘70 vegetatiekarteringen uitgevoerd. Gedurende deze periode heeft zich een methode ontwikkeld die o.a. wordt toegepast bij het karteren van de gebieden in het kader van het programma VEGWAD, onderdeel van MWTL (\"Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands\"). Doel van dit programma is het volgen van de ontwikkeling van schorren en kwelders ten behoeve van het waterbeleid.\r\n

 

Annotatie

Projectnummer: RWS-DID: 929859_5\r\nOpdrachtgever: Rijkswaterstaat, Waterdienst\r\n124 p., 14 bijl.

Naar boven