Onderwerp: Bezoek-historie

Toelichting bij de vegetatiekartering Rottum 2004 : op basis van false colour-luchtfoto’s 1: 5000
Publicatiedatum:01-10-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J.W. Bergwerff, A.S. Kers, K.W. van Dort ; Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, Data-ICT-Dienst (RWS, DID)

 

Samenvatting

Bij de Adviesdienst voor Geo-informatie en ICT van Rijkswaterstaat (AGI) te Delft worden sinds het midden van de jaren '70 vegetatiekarteringen uitgevoerd. In de loop der tijd is een standaardmethode ontwikkeld die gebruik maakt van de interpretatie van false colour-luchtfoto’s en o.a. wordt toegepast in het kader van het programma VEGWAD, een onderdeel van MWTL ("Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands"). Doel van dit programma is het volgen van de ontwikkelingen op schorren en kwelders ten behoeve van het waterbeleid. Het karteringsgebied ‘Rottum’ betreft Rottumeroog, (incl. het Vuurtorenduin), het Zuiderduin en Rottumerplaat, voorzover deze gebieden met planten zijn begroeid (wieren uitgezonderd). De totale oppervlakte van het gekarteerde gebied bedraagt ongeveer 550 hectare.

 

Annotatie

79 p.
Doc.nr. AGI-2006-GSMH-019
Projectnr: 26872
Opdrachtgever: RWS - Rijksinstituut voor Kust en Zee, Den Haag
14 bijl.

Naar boven