Onderwerp: Bezoek-historie

Toelichting bij de vegetatiekartering Rottum 2010 : op basis van false colour-luchtfoto's 1:5000
Publicatiedatum:12-11-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J.W. Bergwerff, J. Buiks ; Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, Data-ICT-Dienst (RWS, DID)

 

Samenvatting

Bij de Data ICT Dienst (DID) van Rijkswaterstaat te Delft worden sinds het midden van de jaren \'70 vegetatiekarteringen uitgevoerd. In de loop der tijd is een standaardmethode ontwikkeld die gebruik maakt van de interpretatie van false colour-luchtfoto’s en o.a. wordt toegepast in het kader van het programma VEGWAD, een onderdeel van MWTL (\"Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands\"). Doel van dit programma is het volgen van de ontwikkelingen op schorren en kwelders ten behoeve van het waterbeleid. \r\nIn opdracht van de afdeling Monitoring & Laboratorium van de Waterdienst te Lelystad heeft de DID in 2011 de vegetatie van de kweldergebieden op Rottum gekarteerd op basis van in 2010 gevlogen false colour-luchtfoto’s.\r\nHet karteringsgebied ‘Rottum’ betreft Rottumeroog, (incl. het Vuurtorenduin), het Zuiderduin en Rottumerplaat, voor zover deze gebieden met hogere planten zijn begroeid. De totale oppervlakte van het gekarteerde gebied bedraagt ongeveer 350 hectare.\r\n

 

Annotatie

111 p.
Opdrachtgever: RWS Waterdienst\r\nProjectnummer RWS-DID: 929859_5\r\n
12 bijl.
ill.

Naar boven