Onderwerp: Bezoek-historie

Toelichting bij de vegetatiekartering Ameland 2002 : op basis van false colour-luchtfoto’s 1: 5000
Publicatiedatum:01-07-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

A.S. Kers, K.W. van Dort ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Geo-Informatie en ICT (RWS, AGI)

 

Samenvatting

Bij de Data-ICT-Dienst van Rijkswaterstaat (RWS-DID) worden sinds het midden van de jaren ‘70 vegetatiekarteringen uitgevoerd. Gedurende deze periode heeft zich een methode ontwikkeld die o.a. wordt toegepast bij het karteren van de gebieden in het kader van het programma VEGWAD, onderdeel van MWTL ("Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands"). Doel van dit programma is het volgen van de ontwikkeling van schorren en kwelders ten behoeve van het waterbeleid. Bij de Ameland 2002 kartering zijn drie deelgebieden betrokken. Verreweg het meest omvangrijke deelgebied ligt op de oostpunt van Ameland en bestaat uit de twee grote kwelders Neerlands Reid (Nieuwlands Rijd) en De Hon en de zomerpolder De Kooigrië. Beide andere deelgebieden liggen in het westen van Ameland. Het betreft een kuststrook ten zuiden van Hollum met de Westerkwelder en een brakke vallei, de Westergrië. Ten slotte is het Noordwesterstrand, een in 2003 spontaan ontstaan groen strand in het noordwesten van het eiland, gekarteerd.

 

Annotatie

74 p.
bijl., ill.
AGI/21124/GAE006
Projectnr. 22404
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ)

Naar boven