Onderwerp: Bezoek-historie

Toelichting bij de vegetatiekartering Noordvaarder en Groene Strand 2003 : op basis van false colour-luchtfoto’s 1:5000
Publicatiedatum:01-06-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

H. Koppejan, A.S. Kers ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Geo-Informatie en ICT (RWS, AGI)

 

Samenvatting

Bij de Data-ICT-Dienst van Rijkswaterstaat worden sinds het midden van de jaren ‘70 vegetatiekarteringen uitgevoerd. Gedurende deze periode heeft zich een methode ontwikkeld die o.a. wordt toegepast bij het karteren van de gebieden in het kader van het programma VEGWAD, onderdeel van MWTL ("Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands"). Doel van dit programma is het volgen van de ontwikkeling van schorren en kwelders ten behoeve van het waterbeleid.

 

Annotatie

50 p.
bijl., ill.
AGI-2005-GSMH-018
Projectnummer: 24225
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ)

Naar boven