Onderwerp: Bezoek-historie

Toelichting bij de vegetatiekartering Kwelders Texel 2005 : De Hors, Mokbaai/De Mok, De Schorren en Schor bij De Cocksdorp - Op basis van false colour-luchtfoto's 1:5.000
Publicatiedatum:01-05-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

T.D. Jager; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, AGI (RWS, AGI)

 

Samenvatting

Bij de Adviesdienst Geo-Informatie & ICT van Rijkswaterstaat (RWS-AGI, voorheen MD) worden sinds het midden van de jaren ‘70 vegetatiekarteringen uitgevoerd. Gedurende deze periode heeft zich een methode ontwikkeld die o.a. wordt toegepast bij het karteren van de gebieden in het kader van het programma VEGWAD, onderdeel van MWTL (“Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands”). Doel van dit programma is het volgen van de ontwikkeling van schorren en kwelders ten behoeve van het waterbeleid. In dit waterbeleid, zoals vastgelegd in de Derde Nota Waterhuishouding (Tweede Kamer, 1989) en de Achtergrondnota Toekomst voor Water (Rijkswaterstaat 1996), is ondermeer als doelstelling opgenomen handhaving van het kwelderareaal alsmede van de kwelderkwaliteit (vegetatiesamenstelling). Door RWS-AGI is het uitvoeren van de vegetatiekartering van Noord-Holland in 2005 uitbesteed aan Altenburg & Wymenga.\r\n

 

Annotatie

132 P.
bijl., ill.
AGI-2007-GSMH-013
Projectnr. RWS-AGI 928879, A&W 892Vegwad-06
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ)

Naar boven