Onderwerp: Bezoek-historie

'Lessons learnt' wind op zee. : conclusies uit NSW/OWEZ onderzoek als basis voor vervolg
Publicatiedatum:20-03-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

F. Heinis, F. Montanus ; Heinis Waterbeheer en Ecologie (HWE), frankly spoken

 

Samenvatting

Bundelt bestaande onderzoeksconclusies en meningen over de belangrijkste effecten van de opwekking van windenergie op zee op ecologie (vogels, zeezoogdieren, vissen, onderwatergeluid). Waar mogelijk worden uitspraken gedaan over de mate van wetenschappelijke consensus en hardheid en wordt een overzicht gegeven van resterende vragen (kennisleemten). Bevat aanknopingspunten voor vervolgonderzoek, in relatie tot vergunningverlening.

 

Annotatie

57 p.
In opdr. van Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, Waterdienst (RWS, WD)

Naar boven