Onderwerp: Bezoek-historie

Zeegraskartering 2010 Waddenzee en Oosterschelde
Publicatiedatum:27-04-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

M.E. Tolman, G. van den Berg ; EFTAS & EGG consult, Pranger & Tolman ecologen

 

Samenvatting

In het kader van het MWTL programma Biologische Monitoring zoute rijkswateren worden de zeegrassen in de Waddenzee en Oosterschelde jaarlijks gekarteerd. In opdracht van Rijkswaterstaat Waterdienst heeft de Data-ICT-Dienst (DID) te Delft de zeegraskartering van de Waddenzee en Oosterschelde in 2010 laten uitvoeren door Eftas & EEG Consult / Pranger & Tolman ecologen.

 

Annotatie

33 p.
Projectnummer 930153_3
In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, Waterdienst (RWS, WD)

Naar boven