Onderwerp: Bezoek-historie

2003 Macrofytobenthos & Zeegraskartering in Oosterschelde en Waddenzee 2003 deels op basis van false colour-luchtfoto's 1:10.000
Publicatiedatum:22-03-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

A.H. Groeneweg ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Geo-infrmatie en ICT (RWS, AGI)

 

Samenvatting

In het kader van het MWTL programma Biologische Monitoring zoute rijkswateren worden de zeegrassen in de Waddenzee en Oosterschelde jaarlijks gekarteerd. In opdracht van het Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) heeft de Adviesdienst Geo- informatie en ICT te Delft de zeegraskartering van de Waddenzee en Zeeuwse Delta in 2003 uitgevoerd.

 

Annotatie

27 p.
Ill.
Projectnummer G 24682
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ)

Naar boven