Onderwerp: Bezoek-historie

Zeegraskartering 2008 Waddenzee en Oosterschelde deels op basis van false colour-luchtfoto's 1:10.000
Publicatiedatum:16-03-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

T. Damm ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Data-ICT-Dienst (RWS, DID)

 

Samenvatting

In het kader van het MWTL programma Biologische Monitoring zoute rijkswateren worden de zeegrassen in de Waddenzee en Oosterschelde jaarlijks gekarteerd. In opdracht van de Waterdienst (WD) heeft de Data-ICT-Dienst (DID) te Delft de zeegraskartering van de Waddenzee en Zeeuwse Delta in 2008 laten uitvoeren door Bureau Van der Goes en Groot.

 

Annotatie

35 p.
Ill., bijl., krtn.
Projectnummer 930153
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Waterdienst (RWS, WD)

Naar boven