Onderwerp: Bezoek-historie

Onderzoek VROM-taken provincie Gelderland
Publicatiedatum:01-01-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie VROM. VROM-Inspectie. Regio Oost. Overheden; Ministerie V&W. Inspectie Verkeer en Waterstaat

 

Samenvatting

De Inspectie stelt vast dat de provincie Gelderland bijna al haar (onderzochte) wettelijke VROM-taken adequaat uitvoert. De wijze waarop de provincie haar taak op het gebied van de woningbouwafspraken, luchtkwaliteit en nazorg stortplaatsen heeft ingevuld, is een goed voorbeeld voor de overige provincies. De uitvoering van de huisvestingtaak van statushouders en het toezicht bij bodemsaneringen dienen te worden verbeterd. Bijzondere aandacht vraagt de Inspectie voor het sluiten van de beleidscyclus voor die beleidsonderwerpen die niet in het Coalitieakkoord genoemd zijn. Voor een aantal wettelijke taken en belangrijke doelen uit de omgevingsplannen geldt dat deze onvoldoende zijn verankerd in de organisatie. De provincie loopt voor deze taken het risico dat deze niet tijdig of goed genoeg worden uitgevoerd en dat daardoor de nagestreefde basiskwaliteit niet wordt bereikt. De provincie heeft dit ook onderkend en heeft recent in een pilot voor twaalf van haar beleidsdoelen op het gebied van milieu een programmastructuur opgezet. Deze aanpak lijkt te werken. De komende reorganisatie biedt een goede kans om alle beleidsdoelen en taken goed in te bedden.

 

Annotatie

ill.
Met samenvatting.
141 p.
8393

Naar boven