Onderwerp: Bezoek-historie

staat van de ruimte 2010 : de herschikking van stedelijk Nederland
Publicatiedatum:01-01-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Planbureau voor de Leefomgeving (Den Haag/Bilthoven)

 

Samenvatting

PBL geeft actueel beeld van de ruimtelijke veranderingen in het afgelopen decennium in de stedelijke regio en, op basis daarvan, aanbevelingen voor het ruimtelijk beleid. Stedelijk Nederland verandert in rap tempo. Steeds minder is de stad een afgebakend bebouwd gebied, met een enkel centrum als focus. In plaats daarvan ontstaat een stedelijk gebied met een grote diversiteit aan plekken, ofwel stedelijke milieus. Historische binnensteden die sterk op vermaak zijn gericht; voorstadstations die dicht bebouwd raken met kantoren en winkels; meubel- en autoboulevards die dagelijks vele bezoekers van stad en ommeland trekken. Deze veranderingen vragen om een ander ruimtelijk beleid op een hoger bestuurlijk niveau dan de stad: dat van de stedelijke regio. Een beleid dat meer aandacht heeft voor de kwaliteiten van verschillende plekken, voor de randen van de steden en ook voor de overgangsgebieden tussen de diverse stedelijke milieus.

 

Annotatie

ISBN 9789078645368
391 p.

Naar boven