Onderwerp: Bezoek-historie

Over de Crisis- en herstelwet [elektronische versie] : voor bestuurders van gemeenten en provincies
Publicatiedatum:01-01-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie VROM; Ministerie AZ; Ministerie LNV; Ministerie Justitie; Ministerie V&W; Nederland

 

Samenvatting

De Crisis- en herstelwet bevat een aantal tijdelijke en permanente maatregelen. Dankzij deze maatregelen kunnen procedures sneller en eenvoudiger verlopen en kunnen bestuurders ruimte creëren voor nieuwe ruimtelijke initiatieven. Zo worden vergunningprocedures vereenvoudigd, krijgen bestuurders meer mogelijkheden de beschikbare milieuruimte optimaal te benutten en worden beslistermijnen voor de rechter ingekort. Behoud van de werkgelegenheid op korte termijn is een hoofddoel. Daarom bevat de wet prikkels voor ruimtelijke ontwikkeling op korte termijn en is een aantal maatregelen van tijdelijke aard (tot 1 januari 2014). Begint de uitvoering voor die datum, dan blijft de Crisis- en herstelwet tot het eind van het project van toepassing.

 

Annotatie

ill.
12 p.
VROM 0167

Naar boven