Onderwerp: Bezoek-historie

Oproep aan partijen voor BAG-Beheeraudits accreditatie [elektronische versie]
Publicatiedatum:01-01-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie VROM. DGR. Directie Informatievoorziening. Beleid Geo-Informatie

 

Samenvatting

Het Ministerie van VROM nodigt bedrijven en instellingen uit zich te laten accrediteren voor het uitvoeren van Beheeraudits bij gemeenten in het kader van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Wet bag).

 

Annotatie

cd-rom
Cd-rom niet aanwezig.
Aankondiging.
2 p.
VROM w1332

Naar boven