Onderwerp: Bezoek-historie

“Overheidsbeleid en Ruimtelijke Investeringen” : second opinion [elektronische uitgave]
Publicatiedatum:01-01-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Renes, G.; Ruijs, A.; Koning, M.; Planbureau voor de Leefomgeving (Den Haag/Bilthoven)

 

Samenvatting

Evaluatie heeft geleid tot verschillende kanttekeningen bij de methode en enkele suggesties ter verbetering. Op welke manier passen gemeenten woningbouwplannen aan als zij over lagere subsidiebedragen beschikken dan verwacht? Welke keuzes maken zij gedurende het planproces? Kennis en inzichten over dit soort reacties maken het beter mogelijk iets te zeggen over de invloed van een afnemende subsidiebeschikbaarheid op ruimtelijke investeringen. Als ook de baten van ruimtelijke investeringen een plaats krijgen in de ramingen, kan beter de omvang van de tekorten bij gemeenten worden bepaald, zijn subsidies beter te legitimeren, en kan verdeling van subsidies over de gemeenten beter worden onderbouwd. Zo kan een sterkere relatie ontstaan tussen doelstellingen, ramingen en verdeling van subsidies voor ruimtelijke investeringen.

 

Annotatie

ill.
Met samenvatting.
Met literatuuropgave.
34 p.
PBL - publicatie

Naar boven