Onderwerp: Bezoek-historie

territorial Impact assessment of territorial cohesion for the Netherlands
Publicatiedatum:01-01-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Evers, D.; Planbureau voor de Leefomgeving (Den Haag/Bilthoven); Ministerie VROM

 

Samenvatting

Ingegaan wordt op de gevolgen van het ideaal van territoriale cohesie voor Nederland. Onderzocht zijn de territorale cohesie opgevat als sociaal-economische convergentie, als economische concurrentie, als perspectief voor het platteland, als ruimtelijke planning en als politiek-bestuurlijke afstemming.

 

Annotatie

ISBN 9789078645160
Met samenvatting in het Engels.
Met literatuuropgave.
71 p.

Naar boven