Onderwerp: Bezoek-historie

Convenant DSM afbouw ammoniaktransporten : eindversie convenant DSM Afbouw ammoniaktransporten : Nadere afspraken ingevolge artikel 19 van het convenant DSM Afbouw ammoniaktransporten tussen de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, mevrouw dr. J.M. Cramer, te deze handelend als vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden en de provincie Noord-Holland, te dezen vertegenwoordigd door de Commissaris van de Koningin, de heer mr. H.C.J.L. Borghouts
Publicatiedatum:01-01-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Minister van VROM ; Minister van Verkeer en Waterstaat (MINVenW)

 

Samenvatting

Convenant betreffende het beëindigen van het vervoer van ammoniak per spoor tussen de vestiging van DSM Agro B.V. te Geleen en die te IJmuiden. Uiterlijk 31 december 2009 zullen de ammoniaktransporten van DSM Geleen naar DSM Agro te IJmuiden definitief worden beëindigd.

 

Annotatie

Nadere afspraken ingevolge artikel 19 van het convenant DSM Afbouw ammoniaktransporten tussen de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, mevrouw dr. J.M. Cramer, te deze handelend als vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden en de provincie Noord-Holland, te dezen vertegenwoordigd door de Commissaris van de Koningin, de heer mr. H.C.J.L. Borghouts. - 2 p.
Kopie.
13 p.

Naar boven