Onderwerp: Bezoek-historie

Uncertainty and sensitivity analysis of GeoPEARL [elektronische versie]
Publicatiedatum:01-01-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Berg, F. van den; Planbureau voor de Leefomgeving (Den Haag/Bilthoven); Alterra, Research Instituut voor de Groene Ruimte (Wageningen)

 

Samenvatting

Het model GeoPEARL wordt gebruikt om de uitspoeling van gewasbeschermingsmiddelen naar het grondwater te berekenen. Dit rapport presenteert een onzekerheidsanalyse van dit model. In deze onzekerheidsanalyse zijn twee typen fouten gekwantificeerd: (i) de fout die veroorzaakt wordt door onzekerheid in de modelinvoer en (ii) de fout die veroorzaakt wordt door het gebruik van grote ruimtelijke eenheden. Bij de berekening van de fout door onzekere invoerparameters zijn uitsluitend stofeigenschappen en bodemeigenschappen beschouwd. De concentratie in het grondwater is vooral onzeker door onzekere stofeigenschappen. Een beleidsmatig belangrijke indicator is het 90-percentiel van de concentratie in het grondwater. Gebruik van grote ruimtelijke eenheden leidt niet tot grote fouten voor landsdekkende berekeningen GeoPEARL rekent met vrij grote ruimtelijke eenheden. Om de fout door gebruik van dergelijke grote eenheden te bepalen, zijn de uitkomsten van het model vergeleken met een modelversie waarin met zeer kleine ruimtelijke eenheden is gerekend. Specifiek beoordeeld zijn landsdekkende kaarten van de concentratie gewasbeschermingsmiddel in het grondwater.

 

Annotatie

ill.
Met samenvatting.
Met literatuuropgave.
125 p.
ISSN: 1566-7197
Alterra-rapport

Naar boven