Onderwerp: Bezoek-historie

Verwijdering van micro-organismen door langzame zandfiltratie
Publicatiedatum:01-01-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Schijven, J.F.; Ministerie VROM. VROM-Inspectie; Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Bilthoven); Duinwaterbedrijf Zuid-Holland

 

Samenvatting

Gemeten is hoe goed ziekteverwekkende wateroverdraagbare micro-organismen worden verwijderd door langzame zandfiltratie, een veel toegepaste techniek in de drinkwaterbereiding. Ongeveer een op de honderd virussen, een op de tienduizend bacteriën en minder dan een op de honderdduizend parasitaire protozoa komt nog door de zandfilters. De verwijdering van virussen en bacteriën is onderzocht in proefinstallatiefilters, die van protozoa in het laboratorium met kleine zandkolommen. Uit het onderzoek blijkt dat voor bacteriën en protozoa zeving effectiever is dan voor de veel kleinere virussen. De concentratie van de micro-organismen in het toegevoerde water is niet van invloed. Ook de effecten van temperatuur en Schmutzdecke zijn onderzocht. De Schmutzdecke is een slijmlaag, die zich langzaam vormt op het zandfilter. Als de Schmutzdecke het zandfilter teveel verstopt, wordt deze afgeschraapt. Bij 9 - 12 graden C heeft de Schmutzdecke geen effect op verwijdering van virussen, maar bacteriën worden met Schmutzdecke honderd keer meer verwijderd dan zonder. Bij 14 - 15 graden C worden alle micro-organismen ongeveer tien keer meer verwijderd dan bij 9 - 12 graden C. Na afschrapen is de werking van de Schmutzdecke binnen 53 dagen hersteld. Tenslotte wijst het onderzoek uit dat het zand van de twee onderzochte waterleidingbedrijven nagenoeg even werkzaam is.

 

Annotatie

Kopie.
ill.
Met samenvatting in het Nederlands en Engels.
Met literatuuropgave.
40 p.
Rapport / Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Naar boven