Onderwerp: Bezoek-historie

Zicht op mooi Nederland : structuurvisie voor de snelwegomgeving
Publicatiedatum:01-01-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie VROM

 

Samenvatting

De structuurvisie voor verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van de snelwegomgeving en voor veilig stellen van herkenbare landschapskwaliteiten in de snelwegomgeving. Bevat tevens de negen nationale snelwegpanorama's. Deze structuurvisie is opgesteld in een samenwerking van de meest betrokken departementen: VROM, LNV, EZ, VenW en OCW.

 

Annotatie

foto's
Met samenvatting.
96 p.
VROM 8344

Naar boven