Onderwerp: Bezoek-historie

IJsselvallei als klimaatbuffer? : scenariostudie naar mogelijke ruimtelijke consequenties van klimaatadaptie
Publicatiedatum:01-01-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Bulthuis, J.; Groot, S.M. de; Planbureau voor de Leefomgeving (Den Haag/Bilthoven)

 

Samenvatting

Rapport laat zien dat het in de praktijk slechts tot op zekere hoogte lukt om de rumtelijke ordening af te stemmen op de onzekere ontwikkelingen die zich als gevolg van klimaatverandering kunnen voordoen. Besluitvorming over een aantal van de bouwplannen langs de IJssel vindt op korte termijn plaats. Als het Rijk de optie voor vergroting van de IJsselafvoer open wil houden, is ingrijpen noodzakelijk.

 

Annotatie

ill.
Met samenvatting in het Nederlands en Engels.
Met literatuuropgave.
44 p.
PBL - publicatie

Naar boven