Onderwerp: Bezoek-historie

Impact van EU-regelgeving op de Nederlandse ruimtelijke-ordeningspraktijk : vijf voorbeelden van gebiedsontwikkeling
Publicatiedatum:01-01-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Zonneveld, W.; Trip, J.J.; Waterhout, B.; Ministerie VROM. DGR; Onderzoeksinstituut voor Technische Bestuurskunde (Delft)

 

Samenvatting

De Europese Unie heeft door middel van richtlijnen een directe invloed op nationale ruimtelijke ordening, ongeacht of sprake is van een nationale kop voor wat betreft de verplichte omzetting van Europese richtlijnen. Verder versterkt de Europese regelgeving, mede door de vertaling in Nederlandse wetgeving en jurisprudentie, de trend van een steeds meer gedetailleerde en technische ruimtelijke planning. Tevens blijkt er in de praktijk van gebiedsontwikkeling nauwelijks sprake te zijn van onderlinge tegenstrijdigheid van Europese richtlijnen. De vijf onderzochte praktijkvoorbeelden zijn: 1. A2 Maastricht. 2. IJburg. 3. Loosdrecht. 4. IJsseldelta. 5. Leidsche Rijn.

 

Annotatie

ill.
Met samenvatting.
Met literatuuropgave.
113 p.

Naar boven