Onderwerp: Bezoek-historie

Parkeerproblemen in woongebieden : oplossingen voor de toekomst
Publicatiedatum:01-01-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Coevering, P. van de; Planbureau voor de Leefomgeving (Den Haag/Bilthoven); Nederlands Architectuurinstituut (Rotterdam)

 

Samenvatting

Betalen voor het gebruik van openbare parkeergelegenheden in woongebieden lijkt in de toekomst onontkoombaar. Niet alleen neemt de vraag naar parkeerruimte de komende decennia aanzienlijk toe, ook zijn steeds duurdere, gebouwde, oplossingen nodig om in de vraag naar parkeerplaatsen te voorzien; denk bijvoorbeeld aan stallingsgarages en mechanische parkeeroplossingen. Hierdoor is het kosteloos of tegen een laag vergunningentarief aanbieden van nieuwe parkeervoorzieningen nauwelijks een optie voor de langere termijn. Er is een omslag wenselijk in de wijze waarop parkeervoorzieningen voor bewoners worden gefaciliteerd en gefinancierd.

 

Annotatie

ill.
ISBN 9789056626709
Met literatuuropgave.
168 p.

Naar boven