Onderwerp: Bezoek-historie

bedrijfslocatiemonitor : kritiek, alternatieven en aanpassingen
Publicatiedatum:01-01-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Knoben, J.; Traa, M.; Planbureau voor de Leefomgeving (Den Haag/Bilthoven); Nederlands Architectuurinstituut (Rotterdam)

 

Samenvatting

Het model van de Bedrijfslocatiemonitor is het meest geavanceerde en algemeen geaccepteerde ramingsmodel voor de behoefteraming aan bedrijventerreinen in Nederland voor de lange termijn. De ramingen geven een zo betrouwbaar mogelijk beeld van de ruimtevraag op het niveau van provincies en kaderwetgebieden aan de hand van conjunctuurvrije langetermijnscenario's. In de literatuur komen echter diverse punten van kritiek op de BLM naar voren: het uitgangspunt van beleidsbehoudend ramen van de BLM; de gebrekkige modellering van de terreinquotiënten en de locatietypevoorkeur; het gebrek aan aanknopingspunten voor bedrijventerreinenplanning op lokaal niveau; en het ontbreken van conjunctuureffecten. In de studie worden bovenstaande kritiekpunten op de BLM bestudeerd en worden suggesties gedaan om het model te verbeteren. Zo komt uit de literatuurstudie naar voren komt dat de meeste alternatieve modellen vrijwel allemaal (varianten van) terreinquotiënten en locatietypevoorkeuren gebruiken. Daardoor zijn zij grotendeels vatbaar voor dezelfde kritiek als de BLM. En de kritiek op het beleidsbehoudend ramen van de BLM is eerder te beschouwen als kritiek op het gebruik van de BLM-ramingen dan als kritiek op de BLM-methodiek zelf. Wel zou in toekomstige BLM-publicaties meer nadruk gelegd kunnen worden op het beleidsbehoudende karakter van het model.

 

Annotatie

ill.
ISBN 9789056626723
Met literatuuropgave.
102 p.
Achtergronden / Ruimtelijk Planbureau

Naar boven