Onderwerp: Bezoek-historie

Plattelandsontwikkeling en de gevolgen voor het landschap
Publicatiedatum:01-01-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Daalhuizen, F.; Planbureau voor de Leefomgeving (Den Haag/Bilthoven)

 

Samenvatting

Aan de hand van vier casusgebieden is onderzocht in hoeverre nieuwe activiteiten op het platteland gevolgen hebben voor de openheid van het landschap. Geconcludeerd is dat het beleid voor plattelandsvernieuwing, dat nieuwe (economische) activiteiten wil stimuleren, en het beleid gericht op het behoud van het landschap soms op gespannen voet staan met elkaar en op lokaal niveau beter op elkaar kunnen worden afgestemd.

 

Annotatie

ill.
ISBN 9789056626389
Met literatuuropgave.
Met samenvatting.
161 p.

Naar boven