Onderwerp: Bezoek-historie

Beslissen over bagger op bodem : deel 1. systeembenadering, model en praktijkvoorbeelden
Publicatiedatum:01-01-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

L. Posthuma (etc.) ; Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM); L. Osté, M. Beek ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA); J. Harmsen, B.J. Groenenberg ; Alterra

 

Samenvatting

In een onderzoek van RIVM, RIZA en Alterra is gekeken naar de risico's die op een lokatie door verspreiding op land kunnen ontstaan. Hiervoor is een systeembenadering opgesteld: waar komen de stoffen vandaan, waar gaan ze heen, welke organismen worden daadwerkelijk blootgesteld, en wat zijn de lokatiespecifieke risico's na verspreiding nu eigenlijk? In het voorliggende overzichtsrapport van de serie wordt het op basis van de systeembenadering ontwikkelde beslismodel gepresenteerd, en worden de gevolgen van toepassing van het beslismodel verkend.

 

Annotatie

ill.
ISBN 9069601524
Met samenvatting in het Nederlands en Engels.
110 p.
ISSN: 1566-7197
Rapport / Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Rapport / Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling
Alterra-rapport
In opdracht van : Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM), Directoraat-Generaal voor het Milieubeheer (DGM) ; Kernteam Bagger en Bodem ; Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat (V&W)

Naar boven