Onderwerp: Bezoek-historie

Handhaving Besluit uitvoeringskwaliteit bodem (Kwalibo) : rol van de VROM-Inspectie en de Inspectie Verkeer en Waterstaat
Publicatiedatum:01-01-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie VROM; Ministerie V&W

 

Samenvatting

Vanaf 1 oktober 2006 is de Kwalibo-regelgeving - gefaseerd - in werking getreden. Dit besluit voert een aantal maatregelen door waarmee de handhaving van regelgeving in de bodem- en bouwstoffensector sterk zal worden verbeterd. Dit wordt onder andere bewerkstelligd door het verlenen van bevoegdheden aan de VROM-Inspectie en de Inspectie Verkeer en Waterstaat om direct toezicht uit te oefenen op alle partijen die bepaalde werkzaamheden in de bodemsector uitvoeren. Om deze taak goed te kunnen uitoefenen hebben de Inspecties gezamenlijk het toezichtloket geopend. Bij dit loket kunnen de andere overheden, intermediairs en derden melding maken van vastgestelde overtredingen en/of vermoedens daarvan. Deze informatie zal belangrijke input zijn voor het toezicht door de Inspecties.

 

Annotatie

ill.
Met literatuuropgave.
4 p.
VROM 7370

Naar boven