Onderwerp: Bezoek-historie

Nota ruimte: uitvoeringsagenda ruimte 2006
Publicatiedatum:01-01-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministeries van VROM ; LNV ; VenW ; EZ ; OCW

 

Samenvatting

Een overzicht van de voortgang en de stand van zaken van de uitvoering van het nationaal ruimtelijk beleid. Waar dat nodig is, geeft deze Uitvoeringsagenda een extra impuls aan de uitvoering van dat nationaal ruimtelijk beleid. Zo heeft het kabinet besloten om, naast de al eerder gereserveerde 900 miljoen, nog 100 miljoen extra beschikbaar te stellen. Hierdoor is nu 1 miljard beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de Nota Ruimte.

 

Annotatie

graf., krt., tab.
Met literatuuropgave.
167 p.
VROM 6346
VROM 4073 (errata)

Naar boven