Onderwerp: Bezoek-historie

Ontwikkeling van de Wadden voor natuur en mens : aangepast deel 3: kabinetsstandpunt pkb Derde Nota Waddenzee : Kabinetsstandpunt pkb Derde Nota Waddenzee : aangepast deel 3
Publicatiedatum:01-01-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie VROM; Ministerie LNV; Ministerie V&W; Ministerie EZ

 

Samenvatting

Deze planologische kernbeslissing (pkb) bevat de hoofdlijnen van het rijksbeleid voor de Waddenzee. De pkb is gebiedsgericht van karakter en integreert het ruimtelijk en ruimtelijk relevante rijksbeleid voor de Waddenzee. Het Rijk baseert zich op deze pkb bij initiatieven tot internationale samenwerking op het terrein van de ruimtelijke ordening, bij besluitvorming over ruimtelijke projecten en bij de voorbereiding van structuurschema’s en sectornota’s die relevant zijn voor de Waddenzee. Daarnaast is de pkb richtinggevend voor het ruimtelijk beleid van provincies en gemeenten.

 

Annotatie

ill.
116 p.
VROM 6197

Naar boven