Onderwerp: Bezoek-historie

Ruimte in cijfers
Publicatiedatum:01-01-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie VROM. CS. Centrale Directie Communicatie; Planbureau voor de Leefomgeving (Den Haag/Bilthoven)

 

Samenvatting

Aan de hand van acht thema’s (ruimte, bevolking, wonen, werken, landbouw, natuur, vrije tijd en mobiliteit) wordt inzicht gegeven in de ruimtelijke neerslag van belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen.

 

Annotatie

Bewaartermijn: eeuwig.
Laatst aanwezig: 2008.
ill.
Oorspr. auteur en uitgever: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Centrale Directie Communicatie.
VROM 15638/179 (2001)

Naar boven