Onderwerp: Bezoek-historie

De opkistingen der rivierdijken in 1861 : uittreksel uit de berigten over de zamenstelling en de materialen der kistingen op de dijken langs de hoofdrivieren in Nederland, in Januarij en Februarij 1861
Publicatiedatum:01-01-1861

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Annotatie

32 p.
23 cm
Bijl. 1 uitvouwkaart met profieltekeningen
Vermoedelijk betreft het hier een publicatie van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS)

Naar boven