Onderwerp: Bezoek-historie

Audit LMS en NRM - Syntheserapport
Publicatiedatum:29-06-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

L. Tavasszy, M. Snelder, M. Duijnisveld ; TNO; R. Haaijer, H. Meurs ; μconsult ; R. van Nes : TU Delft; E. Verroen, C. van Schie ; Twynstra Gudde; G.R.M. Jansen, J. Bates

 

Samenvatting

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu gebruikt het Landelijk Model Systeem (LMS) en het Nederlands Regionaal Model (NRM) van Rijkswaterstaat voor de onderbouwing van lange termijnbeleid en projectbesluiten voor weginvesteringen. Deze modellen zijn in 2011 aangepast. De rapporten zijn het resultaat van een door onafhankelijke partijen uitgevoerde audit op deze modellen. In de audit is geconstateerd dat de aangepaste modellen van goede kwaliteit zijn en het niveau van andere grootschalige nationale modellen in Europa halen of overstijgen. De audit bevestigt de bruikbaarheid van de modellen voor het maken van verkeer- en vervoerprognoses en analyses van effecten van beleidsmaatregelen op de lange termijn en stelt dat de modellen uit gaan van wetenschappelijk geaccepteerde theorieën. In de audit worden enkele aanbevelingen gedaan voor verdere optimalisering van de modellen en bijbehorende gebruiksprotocollen. Deze aanbevelingen worden door het Ministerie overgenomen.

Bij het uitvoeren van de audit is gestart met het vaststellen van het toetsingskader waaraan de modellen moeten voldoen (Audit LMS en NRM, Uitwerking en invulling toetsingskader (2e pdf) . In stap 2 zijn de belangrijkste kenmerken van de modellen beschreven en is de kwaliteit beschreven door een vergelijking te maken met de wetenschappelijke state of the art en met de mogelijkheden van andere grootschalige modellen (Audit LMS en NRM, Eindrapport stap 2 (3e pdf). In stap 3 zijn de modellen getoetst op basis van het toetsingskader (Audit LMS en NRM, stap 3: fit for purpose (4e pdf) en tenslotte zijn conclusies en aanbevelingen geformuleerd (Audit LMS en NRM, Conclusies en aanbevelingen (laatste pdf).

 

Annotatie

57 p.
Bijl., tab.
In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart
Rapport TNO-060-DTM-2012-01993A
Met 4 losse rapporten nl.:
TNO-060-DTM-2012-01993B Uitwerking en invulling toetsingskader (Stap 1)
TNO-060-DTM-2012-01993C Eindrapport (Stap 2)
TNO-060-DTM-2012-01993D Fit for purpose (Stap 3)
TNO-060-DTM-2012-01993E Conclusies en aanbevelingen (Stap 4)
De rapporten kunnen openbaar gemaakt worden. Dit is geregeld in ARVODI art 23.

Naar boven