Onderwerp: Bezoek-historie

Verbetering Oude Maas : verslag modelonderzoek
Publicatiedatum:01-12-1980

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Waterloopkundig Laboratorium (WL) = Delft Hydraulics Laboratory

 

Annotatie

Bestaat uit de volgende deelrapporten:
1. Samenvatting Onderzoek (WL-rapport ; M1462-1)
2. Cyclische getijden (WL-rapport ; M1462-2)
3. Getijreeksen (WL-rapport ; M1462-3)
Ill., bijl.
In opdr. van Rijkswaterstaat, directie Benedenrivieren

Naar boven