Onderwerp: Bezoek-historie

Indicatoren voor kustlijnzorg : analyse van stormen, suppleties en kustveiligheid
Publicatiedatum:05-10-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

V. Vuik, W. van Balen, A. Paarlberg ; HKV lijn in water

 

Samenvatting

De toestand van de zandige kust staat onder invloed van een combinatie van natuurlijke forcering en ingrepen door de menselijke gebruiker. Als gevolg van golven en stroming tijdens dagelijkse omstandigheden én gedurende zware stormen verandert de ligging van de kust voortdurend. Omdat het beschermen tegen hoogwater de belangrijkste functie van de Nederlandse kust is, zorgt dit dynamische karakter van de kust ervoor dat de hoogwaterveiligheid door de tijd heen verandert. Om de veiligheid van de Nederlandse kust te waarborgen, voert Rijkswaterstaat een suppletieprogramma uit, waarbij zowel gebruik gemaakt wordt van strandsuppleties als vooroeversuppleties.

 

Annotatie

p.82
PR2063.30
In opdracht van Deltares

Naar boven