Onderwerp: Bezoek-historie

IWP : Instrumentarium voor de Waterhuishouding van Peilgereguleerde Watersystemen
Publicatiedatum:01-10-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

H.E.J. Berger (projectleider IWP); Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, Waterdienst (RWS, WD)

 

Samenvatting

Het waterpeil van de Nederlandse wateren wordt geregeld via kunstwerken, zoals stuwen, sluizen en gemalen. Om deze goed te kunnen bedienen hebben beheerders informatie nodig. Informatie over actuele waterstanden, klepstanden en het al dan niet in werking zijn van gemalen. Maar ook over de verwachte situatie: neerslag, rivierafvoer en (zee)waterstanden. Deze informatie was tot voor kort versnipperd beschikbaar. Met de komst van een speciaal instrumentarium voor de waterhuishouding van peilgereguleerde watersystemen (IWP) kunnen waterbeheerders alle benodigde gegevens op één centraal punt terugvinden.

 

Annotatie

5 p.
ill.

Naar boven