Onderwerp: Bezoek-historie

Overstromingskansen voor de Nederlandse kust
Publicatiedatum:01-10-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

V. Vuik, W. van Balen ; HKV Lijn in Water

 

Samenvatting

In opdracht van het Deltaprogramma Kust is in kaart gebracht hoe het gesteld is met de huidige veiligheid van de Nederlandse kust. Als maat voor de veiligheid is de overstromingskans van de kustverdediging genomen. Deze overstromingskans kan opgevat worden als de kans op falen van een willekeurige locatie langs de kering, zodanig dat een overstroming optreedt in binnendijks gebied.

 

Annotatie

123 p.
Met lit.opg.
Ill.
In opdracht van Deltaprogramma Kust

Naar boven