Onderwerp: Bezoek-historie

Klimaatwijzer : GPS voor een klimaatwijze inrichting van Nederland
Publicatiedatum:01-01-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering

 

Samenvatting

De klimaatwijzer is een handreiking voor het tijdig omgaan met de gevolgen van klimaatveranderig in ruimtelijke planprocessen en biedt ondersteung bij het maken van klimaatbewuste keuzes in ruimtelijke plannen. De bundel bevat 10 factsheets:

1 Visie; 2 Stappenplan voor ruimtelijke inrichting; 3 Weer of geen weer?; 4 Beleidmakers aan zet; 5 Werken met de lagenbenadering; 6 Instrumenten; 7 Klimaatrobuustheid; 8 Relatie tussen adaptatie en mitigatie; 9 Praktijklessen Klimaatadaptatie; 10 Samen ontwerpen aan klimaat in de stad

 

Annotatie

Bevat 10 factsheets
Fig., ill.

Naar boven