Onderwerp: Bezoek-historie

Enige aspecten van de bepaling van de economisch optimale dijkhoogtes voor een gebied dat door twee waterstanden wordt bedreigd
Publicatiedatum:01-12-1984

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J.K. Vrijling; Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen (TAW)

 

Annotatie

17 p.
bijl.
E1 84.20

Naar boven