Onderwerp: Bezoek-historie

Jaarrapportage 2011 projectgebonden monitoring RWS Zuid-Holland : Saneringen: Moordrecht-Oost, Groenendijk, Spuisluis, Parkslik en Begraafplaats in de Hollandsche IJssel. Natuurontwikkelingen: Zui-derklip, 3 Spuigorzen, Oeverlanden Hollandsch Diep, Het Gors en De Aanwas, Gors Landhoeve, Hoogezandsche Gorzen, Visserijgriend en Gors Rozenburg
Publicatiedatum:15-09-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

M.A.A. De la Haye, H.A. Rutjes, S.C. Moedt, A.H. Stolk, J.F. Postma, S. Van Rooij, D. Tempelman, Th. De Kort ; Grontmij

 

Samenvatting

Voor u ligt de jaarrapportage monitoring van natuurontwikkelings- en saneringprojecten in Zuid-Holland 2011. Dit is de tweede rapportage over dit monitoringproject waarbij in vier jaar tijd in ca. 20 projectgebieden twee keer metingen uitgevoerd worden aan water- en oeverplanten, macrofauna, waterbodem en vissen. In 2011 zijn de volgende gebieden bemonsterd (zie ook figuur 1-1): Langs de Hollandsche IJssel 5 locaties: Spuisluis, Parkslik & Begraafplaats, Moordrecht en Groenendijk; In de Brabantse Biesbosch Zuiderklip; Langs het Spui 3 Gorzen: NVO Spuigors, Gors Oostrand Spuimond en Gors de Staart; Oeverlanden Hollandsch Diep (voorheen APL-polder) en Hoogezandsche Gorzen langs het Hollandsch Diep; De Gors en het Aanwas langs de Boven Merwede; Langs de Lek Gors landhoeve; Visserijgriend langs de Oude Maas; Langs de Nieuwe Waterweg Gors Rozenburg.

 

Annotatie

251 p.
Projectnummer: 295111-05
Referentienummer Grontmij: GM-0073665
In opdr. van RWS, ZH
Referentienummer Opdrachtgever: 31037466

Naar boven