Onderwerp: Bezoek-historie

Maatschappelijke kosten-batenanalyse Waterveiligheid 21e eeuw
Publicatiedatum:21-03-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J. Kind, C. Bak, K. de Bruijn, M. van der Doef (etc.) : Deltares, HKV lijn in water

 

Samenvatting

Bevat de resultaten van de uitgevoerde maatschappelijke kosten-batenanalyse Waterveiligheid 21e eeuw (MKBA WV21). Het doel van deze MKBA is om economisch optimale beschermingsniveaus voor dijkring(delen) en de daarvoor benodigde investeringen te berekenen. Het hoofdrapport bevat bijlagen A en B; de bijlagen C tot en met G zijn afzonderlijk verschenen.

 

Annotatie

102 p.
Met lit.opgave
Rapportnr. 1204144-006-ZWS-0012
In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, Waterdienst (RWS, WD)

Naar boven