Onderwerp: Bezoek-historie

Inrichtingsplan voor natuureiland Sophiapolder Ruimte voor getij : ruimte voor getij
Publicatiedatum:14-07-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

T. van den Broek en J. de Wit ; Royal Haskoning

 

Samenvatting

Tussen Hendrik-Ido-Ambacht en Papendrecht ligt in de zoetwatergetijderivier de Noord de Sophiapolder. Ten westen van de polder heet deze rivier de Rietbaan. Na het afvallen van de Sophiapolder als kandidaat voor de Floriade van 2002 heeft de Provincie Zuid-Holland besloten dat samen met betrokken partners de uitvoering van natuureiland Sophiapolder voortvarend ter hand moest worden genomen. Hiervoor zijn de volgende argumenten aangedragen: - de Sophiapolder is door het Ministerie van Verkeer & Waterstaat aangewezen als natuurcompensatiegebied voor de aanleg van de Betuweroute; - in het kader van Project Deltanatuur is herinrichting van de Sophiapolder als prioritair project aangemerkt vanwege de ligging dicht bij stedelijk gebied en vanwege de relatief grote getijdeslag op de Noord; - ontwikkeling van zoetwatergetijdenatuur past binnen het natuurbeleid van Provincie Zuid-Holland. Het inrichtingsplan is tot stand gekomen onder begeleiding van Rijkswaterstaat, directie Zuid-Holland, Deltanatuur, Provincie Zuid-Holland, Stichting het Zuid-Hollands Landschap) Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht en Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden.

 

Annotatie

Status Definitief rapport
Datum 14 juli 2006
Projectnummer 9R8832a0
Opdrachtgever Rijkswaterstaat Zuid-Holland
De heer P. Pieters
Referentie 9R8832a0/R00001/501663/Rott1

Naar boven