Onderwerp: Bezoek-historie

Verkeersveiligheidseffecten van uitschakeling van verlichting en de relatie met verkeersintensiteiten
Publicatiedatum:01-07-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J.P. Schepers ; Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart (RWS, DVS)

 

Samenvatting

Ten behoeve van het duurzamer maken van de openbare verlichting op autosnelwegen heeft Rijkswaterstaat onderzocht wat de effecten op verkeersveiligheid zijn van het uitschakelen van de verlichting bij lagere intensiteiten. Er is een literatuurstudie en een ongevalstudie uitgevoerd. Met de resultaten zijn de effecten voor verschillende varianten doorgerekend.

 

Annotatie

60 p.
Met lit.opg.
ill., bijl.
Definitief

Naar boven