Onderwerp: Bezoek-historie

Demonstrator ijkmeting spuisluizen Afsluitdijk : rapportage testmetingen april/mei 2001 : projectcode: SPD.006
Publicatiedatum:01-01-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie IJsselmeergebied (RWS, RDIJ); T.B. Broersma en J.B.M. Gerritsen

 

Annotatie

11 p.
fig., tab.
Projectleider: C. Berkeveld

Naar boven